Flag cz Flag en

… profesionální doučování na míru

tel.: +420 722 78 60 68
e-mail:
Mobile menu

Individuální on-line doučování

Nabízím on-line výuku po Skype všem, kteří jsou časově zaneprázdnění a chtějí být flexibilní. Jediné, co potřebujete je vaše chytré zařízení připojené k internetu.

Časová flexibilita

On-line výuka po Skype všem, kteří jsou časově zaneprázdnění a chtějí být flexibilní. Neztrácejte čas dojížděním a připojte se odkudkoliv chcete! Ať už jste doma, ve škole, v zaměstnání nebo kdekoliv jinde, jediné, co potřebujete je vaše chytré zařízení připojené k internetu.

Podle Vašich preferencí

Individuální lekce na míru každému studentovi dle jeho potřeb. Zvolte si vlastní termín, délku lekce, úroveň probírané látky a frekvenci konzultací, jak právě potřebujete. Je nutná SOS lekce před testem? Domluvte si extra hodinu mimo pravidelné lekce!

Jakákoliv vstupní úroveň

Doučování je vhodné jak pro studenty, kteří chtějí vylepšit svůj prospěch, tak i pro ty, kteří nechtějí trávit čas nad učebnicemi a dají raději přednost profesionální konzultaci, kde získají všechny potřebné informace naráz a ještě si danou látku s lektorkou procvičí.

Poskytuji své služby jako lektorka, která doučuje studenty na plný pracovní úvazek už od roku 2012. Za tu dobu doučování pomohlo spoustě studentů, jejichž zkušenosti s výukou jsou zveřejněné v sekci on-line reference na mateřském webu Dostudujte.cz. Lekce probíhaly až do roku 2020 prezenčně, vždy individuálně, maximálně ve skupině po dvou. Aktuálně veškerá výuka přešla plně na on-line konzultace. Pod weby se tedy neskrývá žádná agentura, ale jednání a doučování vždy probíhá osobně přímo s lektorkou.

Tato webová stránka navazuje na svůj mateřský web Dostudujte.cz, který má tradici právě od roku 2012, je stále aktivní a zaměřený edukačně, tj. žáci a studenti zde naleznou výukovou podporu v podobě materiálů, jak z matematiky, tak i z angličtiny, přičemž se jedná o témata, která dělají studentům největší problémy a je potřeba si je zopakovat. Materiály z matematiky jsou rozčleněny do tří základních skupin dle stupně vzdělávání, a to na základní, střední a vysokoškolské. Pro oživení základních znalostí z angličtiny jsou zveřejňované materiály z angličtiny.

Doučované a vyučované předměty

Lekce byly vždy zaměřeny na zlepšení znalostí v oblasti matematiky a angličtiny, záhy se přidala matematika v angličtině pro studenty zahraničních škol a gymnázií. V portfoliu lekcí se tedy nachází kondiční pravidelné doučování, intenzivní doučování před školním testem, příprava na certifikáty (IGCSE/GCSE, IB, GED, FCE, TOEFL, EPSO…), státní závěrečné zkoušky nebo přijímací zkoušky na SŠ nebo VŠ.

Zájemce o doučování tedy může vybírat ze tří vyučovaných předmětů, všechny níže uvedené předměty lze absolvovat v úrovních od základní, přes střední až po vysokou školu.

Doučování matematiky

Doučování matematiky obvykle absolvují žáci od druhého stupně základní školy až po posluchače bakalářských a inženýrských vysokoškolských programů. V rámci lekcí matematiky lze absolvovat přípravu na školní písemky, závěrečné testy, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, zápočtové a zkouškové testy.

Doučování angličtiny / výuka angličtiny

Doučování / výuka angličtiny jsou vhodné jak pro podporu školní výuky, tak i pro individuální zlepšení znalostí mimo vzdělávací systém. Angličtina je vyučována v úrovních A1 - A2 (Beginner - Elementary nebo Pre-Intermediate), B1 - B2 (Intermediate - Upper-Intermediate) a C1 (Advanced). V rámci výuky angličtiny je možná příprava k mezinárodně uznávaným certifikátům.

Doučování matematiky v angličtině

Doučování matematiky v angličtině využívají převážně studenti zahraničních škol, anglických a mezinárodních gymnázií a uchazeči ke studiu na těchto školách (např. ECP, PBIS, PORG, Riverside School, Open Gate…). V rámci lekcí probíhá příprava ke zkouškám IGCSE/GCSE (Core Level, Edexcel Level, Extended Level) a IB (dříve Studies Level, Standard Level a Higher Level).

Výhody on-line lekcí po Skype

Individuální přístup ke studentům

Všem studentům je věnován individuální přístup, který zohledňuje více faktorů;

  • mezi něž bezpochyby patří úroveň požadavků na zlepšení aktuálního stavu znalostí, někomu stačí pouze kondiční lekce, jiný student potřebuje doplnit základní mezery a viditelně se zlepšit,
  • časové možnosti studenta, podle kterých je možné lekce plánovat pravidelně nebo zcela flexibilně,
  • dále časový horizont, který hodlá doučování věnovat, je možné naplánovat lekce velice intenzivně (jednou nebo dvakrát denně) v případě blížící se zkoušky, či naopak jednou týdně nebo jen jednou za čtrnáct dní.
Učební plán

Samozřejmou součástí individuálního přístupu je sestavení tzv. učebního plánu, který se nastíní během první lekce, kde se naplánuje cíl doučování (požadovaná úroveň zlepšení, úspěšné složení zkoušky nebo certifikátu), časový rámec lekcí a specifikuje se potřebná studijní literatura.

Délka lekcí na míru

Většina studentů si na začátku doučování zvolí délku lekce na míru, avšak tato délka není nikterak závazná a může se kdykoliv během spolupráce měnit. Ze zkušenosti, mladší studenti preferují délku lekcí 45 min nebo 60 min, starší naopak 60 min nebo 90 min. V případě potřeby není výjimkou lekce délky 120 min nebo i 150 min, tuto možnost většinou volí vysokoškolští studenti anebo pracující, kteří si takto vyčlení “své studijní dopoledne či odpoledne”. Není problém nastavit určitou délku pravidelných lekcí, a pak při intenzivním opakování jednorázově lekci prodloužit.

Výuka formou aktivní konverzace s lektorem

Doučování veškerých lekcí probíhá formou aktivní konverzace s lektorem a vůbec nezáleží na tom, zda se vyučuje angličtina, matematika nebo matematika v angličtině. Pokud je to potřeba, v první části lekce je vyložena, formou přednášky, potřebná problematika a v další části lekce se toto aktivně probírá a aplikuje, o problému se hovoří formou dialogu a student se ihned pokouší, za jemné korekce lektora, nové vědomosti použít k řešení dané úlohy nebo cvičení. Kdykoliv během lekce může student pokládat doplňující otázky nebo předkládat k řešení své vlastní úlohy.

Poznámky na obrazovce

V průběhu lekce jsou v reálném čase sdíleny poznámky na obrazovce, které právě lektor zaznamenává, nedochází zde k žádnému zpoždění, je tedy možné řešit např. matematický problém simultánně. Nebo zaznamenávat matematické vzorce, nákresy těles, nová anglická slovíčka a spoustu dalších poznámek, které si student může aktivně psát nebo vyfotit přímo ze sdílené obrazovky.

Ušetřený čas dojížděním

Velkým benefitem pro všechny je ušetřený čas dojížděním na místo konání lekce. Doučování může probíhat odkudkoliv budete chtít. Studenti preferují připojení k lekcím dle svých aktuálních časových možností a místa, kde se zrovna pohybují (lekce může probíhat z vaší oblíbené kavárny, školní studovny, pracovní kanceláře či z pohodlí domova nebo chalupy). Toto ocení převážně aktivní lidé, vytížení studenti, manažeři nebo sportovci, kteří potřebují svůj čas využít naplno a nechtějí ho ztrácet zbytečným přejížděním do učebny nebo na jiné místo konání lekce. Nejeden student byl rád, že může čas, který by strávil na cestě, věnovat jiným činnostem, např. přípravě na test, plněním domácích úkolů nebo sportovním tréninkem. Není tedy nutné cestovat nikam do učebny za lektorem. Stačí se pouze připojit přes chytré zařízení.

Místo konání lekce

Lekce proběhne kdekoliv se připojíte, prostě odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Fantazii se meze nekladou, ale obvykle doučování probíhá u studenta doma, v zaměstnání, ve škole, ve studovně, v knihovně, v kavárně nebo během dnů volna u prarodičů nebo na víkendové chalupě. Je zcela na každém zvlášť, kde si udělá svůj studijní koutek a věnuje hodinu nebo dvě vzdělávání.

Časová flexibilita

Jestliže lekce není vázána žádným místem, logicky z toho vyplývá určitá časová flexibilita. Pokud není nutné v daný čas cestovat na konkrétní místo, je možné si konkrétní den naplánovat pokaždé jinak. Jednou lze být doma, podruhé v zaměstnání, jindy v parku a jen se připojit. Časový rozvrh lekcí není pevně daný, pokud student zjistí, že se k lekci nebude moci připojit, vždy ji může bez jakýchkoliv sankčních poplatků nejpozději 24 hod před jejím začátkem zrušit nebo termín lekce posunout.

Doučování přes chytré zařízení

A co všechno k lekci potřebujete? Vlastně jen jakékoliv chytré zařízení jako je mobilní telefon, tablet, notebook nebo stolní PC. Pro větší pohodlí přenosu zvuku se využijí sluchátka, která jsou vítaným benefitem, ale nejsou podmínkou. Pokud student chce, může pro kvalitnější průběh lekce použít webkameru, kterou ideálně nasměruje na svou pracovní plochu, což výrazně pomůže lektorovi ke korekci případných chyb. Chytré zařízení je tedy podmínkou, vše ostatní je pro zvýšení studentova komfortu. Dále by měl mít student vhodnou pracovní plochu, na které si může dělat poznámky z doučování.

Organizace doučování

Jak dlouhá je jedna lekce?

Každý student si na základě svých vlastních preferencí volí délku lekce / lekcí. Při delší spolupráci se takto obvykle stanoví během první hodiny, kdy se na základě požadavků na lekce vybere vhodná délka sezení.

Tato délka se odvíjí od věku studenta, aktuální potřeby zlepšení a jeho časových možností. Nejkratší možnou délkou je 45 min, kterou volí někteří žáci ZŠ nebo studenti, kteří chtějí svou lekci absolvovat v rámci školní pauzy a více času nemají. Obvyklou délkou lekce je 60 min nebo 90 min. V případě potřeby probrání většího tematického celku je v nabídce lekce délky 120 min a nároční studenti mohou lekci prodloužit o dalších 30 min nebo 60 min. Při 180 min dlouhé lekci se lze domluvit na krátké pauze kdykoliv v jejím průběhu.

Jak častá je frekvence doučování?

Samotná frekvence doučování závisí především na stanoveném cíli, kdy záleží na časovém horizontu, ve kterém se student potřebuje připravit na příslušnou zkoušku. Není tedy výjimkou zvolit frekvenci 2x nebo i 3x týdně. Při klasickém pravidelném, tzv. kondičním doučování je obvyklá frekvence 1x nebo 2x týdně. Někdy studentům stačí opakovací lekce jednou za dva týdny. Délka a frekvence lekcí je tedy naprosto individuální a oboje lze v průběhu spolupráce měnit.

Kdy doučování probíhá?

Doučování probíhá obvykle v pracovní dny v čase 9:00 - 18:00 (běžná cena lekcí).

Stává se, že někteří studenti mají zájem o lekce mimo tento časový rámec, i takové hodiny lze individuálně domluvit. Mimo uvedený čas jsou lekce možné o víkendech a svátcích, také od 9:00 - 18:00 (cena lekcí o víkendech a svátcích).

Občas je nutná rychlá SOS lekce, kdy je třeba využít jakýkoliv volný čas, pak je možné narychlo domluvit doučování na brzy ráno 6:00 - 9:00 nebo naopak na večer 18:00 - 21:00 (cena lekcí o víkendech a svátcích).

Zásady zpracování osobních údajů

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×