Flag cz Flag en

… profesionální doučování na míru

tel.: +420 722 78 60 68
e-mail:
Mobile menu

Doučování matematiky

Nevíte, zda jsou právě pro Vás on-line lekce matematiky po Skype vhodné? Tyto lekce jsou určené pro kohokoliv, kdo se chce ve svých vědomostech zdokonalit nebo ujasnit nějaký konkrétní matematický celek. Nezáleží na vašem věku, dle zkušeností hodiny zvládnou žáci již od 10-ti let věku a služby doučování matematiky se nebojí využít ani dospělí posluchači vysokých škol, a to i v pozdějším věku při zaměstnání.

Jediné, co potřebujete je jakékoliv chytré zařízení, připojení k internetu a okénko Vašeho času!

Doučování pro základní školu

Pravidelné lekce matematiky představují pro žáky základních škol atraktivní vzdělávací doplněk ke školní výuce, kdy si zábavnou formou zopakují probíranou látku a rodiče tak mají jistotu, že se jejich dítě učilo a je připraveno na další test.

Doučování pro střední školu

Nesedlo vám při hodinách matematiky nějaké téma? Unikly vám při matematice nějaké souvislosti? Zeptejte se během individuálních on-line konzultací na výpočty, které potřebujete vysvětlit nebo procvičit.

Doučování pro vysokou školu

Jestliže patříte mezi ty, pro které byl přechod na vysokou školu určitý šok a nezvládáte tempo přednášek či cvičení z matematiky, nebojte se obrátit na lektorku s dlouholetou praxí, která s vámi projde a vysvětlí, co bude potřeba.

Co všechno se můžete během lekcí naučit? Na základě prvotních informací se obvykle vyhodnotí požadavky na lekce, a těm je další průběh hodin podřízen. Může nastat spousta situací, zde je pár modelových příkladů seřazených dle vzdělávacích stupňů. Pokud se v nich poznáváte, víte, že jste na správném místě, pokud ne, nevadí, učební plán bude přizpůsoben i vašim potřebám.

Doučování matematiky pro ZŠ

Doučování matematiky po Skypu zvládnou již žáci základní školy, pro které je v nabídce možnost zkrácených sezení na 45 min (standardní délka jedné lekce je 60 min), avšak najdou se i žáci, kteří nemají nejmenší problémy absolvovat pravidelné 60 minutové lekce. Během lekce žáci aktivně počítají společně s lektorem, který píše své poznámky na obrazovku. Tento způsob výuky je pro ně mnohem atraktivnější a efektivnější než sezení ve skupině, kde se dětem nedostává pozornosti ze strany učitele a zavčasu nejsou odstaněny a vysvětleny případné chyby ve výpočtech. Při lekcích jsou jednotlivá témata názorně vysvětlována i na ilustracích s důrazem na logické návaznosti a provázanost s každodenními situacemi.

Pravidelné doučování matematiky pro žáky základních škol

Žák základní školy na druhém stupni požadující kondiční procvičování matematiky, kterému je obvykle navržen pravidelný termín, v den a hodinu vyhovující jeho školnímu rozvrhu a volnočasovým aktivitám. Lekce se koná každý týden po celý školní rok ve stejný čas. Hodiny obvykle probíhají z domova, od prarodičů nebo ze zaměstnání rodičů. S žákem se opakuje školní učivo, dle potřeby se zadávají extra domácí úkoly a pokud je to nutné, naplánuje se před testem navíc opakovací hodina.

Doučování matematiky k jednotné přijímací zkoušce

Žák základní školy v 5. třídě, 7.třídě nebo 9.třídě, který potřebuje připravit na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky na 8-mi leté, 6-ti leté, 4-leté gymnázium, střední školu nebo jiný typ střední vzdělávací instituce. Zde záleží, kdy konkrétně projeví o lekce zájem. Pokud se přihlásí již v průběhu měsíce září nebo října v daném školním roce, obvykle se nejprve volí pravidelné doučování matematiky 1x nebo 2x týdně až do přijímacích zkoušek. Jestliže je to nutné, cca měsíc před testem se výuka zintenzivní, není to ale pravidlem. Pokud na lekce začne on-line docházet později, většinou po Novém roce, frekvence lekcí bývá častější a volí se individuální časový plán rozvržený již na konkrétní data až do termínu konání zkoušky. Během první lekce se určí žákova úroveň a stanoví cíl, kterého chce u zkoušek dosáhnout dle typu zvolené střední školy. Pro někoho je ideální úspěšnost 90%, pro jiného stačí 60%.

Doučování k doklasifikaci nebo reparátu z matematiky

Žák základní školy potřebující zvládnout doklasifikaci nebo reparát na konci školního roku nebo letních prázdnin. Zde je přístup velice individuální, jelikož přípravu narušují nejrůznější letní dovolené a pobyty. Lekcím je věnován maximální možný čas. S žákem se opakuje od základů dle požadavků konkrétní školy a učitele, který reparát zadal. Úroveň učiva jednotlivých základních škol se může malinko lišit.

Letní opakování matematiky

Letní opakování matematiky pro absolventy základní školy, kteří mají pocit, že by si rádi utříbili svoje znalosti před nástupem na střední školu, a tím eliminovali nemilou změnu, přechod na nový vzdělávací stupeň, jež činí některým studentům z počátku problémy a zbytečně tak startují svůj první rok se špatnými známkami. Někdo si rád opakuje např. jednou týdně po dobu celých letních prázdnin, jiný naopak opakování věnuje poslední jeden nebo dva týdny, kdy si naplánuje hodiny na každý den.

Doučování matematiky pro SŠ

Přechodem na střední školu se mění způsob výuky a občas studentovi některé informace utečou a další výklad, resp. výpočty nedávají smysl. Nebojte se během lekcí na cokoliv z oblasti středoškolské matematiky zeptat. Lekce jsou tu pro studenty, a právě Ti si určují tempo a úroveň lekcí podle jejich potřeb. Konzultace mohou probíhat pravidelně nebo jednorázově podle studentových vytyčených cílů. Je spousta studentů, kteří si díky pravidelnému doučování z matematiky drží nejlepší možné hodnocení.

Anebo je tu skupina studentů, která potřebuje látku vysvětlit tak, aby dokázali své znalosti proměnit ve známku dostatečnou. Nezřídka se stává, že se během prvních lekcí zjistí studentovy nedostatky ze základní školy a doučování matematiky pro SŠ se musí zahájit opakováním zlomků a desetinných čísel, algebraických vzorců, logiky převodu jednotek a vzorců pro výpočet obsahů a objemů. Jakmile se tímto student “prokouše” a zažije tzv. “wow efekt” je úspěšně zopakováno a už je možné navázat na středoškolské počty.

Pravidelné doučování matematiky pro studenty středních škol

Pravidelné doučování matematiky jsou nejčastěji obsazovány právě studenty středních škol. Tyto lekce obvykle studenti vyhledávají na začátku školního roku a po nalezení vhodného pravidelného termínu, na základě školního rozvrhu a dalších volnočasových aktivit, se připojují k lekcím každý týden ve stejný čas. Při tomto druhu doučování se každý týden opakuje školní učivo, procvičuje se a v případě potřeby jsou zadány doplňující domácí úkoly tak, aby byl student připraven na následující písemnou práci.

Krátkodobé doučování k pololetní písemné práci z matematiky

Někteří studenti nepotřebují nebo si z časových důvodů nechtějí domlouvat pravidelné lekce, potom využívají možnosti krátkodobého doučování matematiky, ať už k jednotlivým testům nebo k pololetní práci. Je možné domluvit jednorázovou lekci pouze před školním testem nebo pár lekcí, obvykle během 14 dnů, před pololetní písemnou prací. Lekce jsou pak intenzivně zaměřeny na individuální potřeby studenta pro přípravu k úspěšnému absolvování testu.

Doučování matematiky ke školní maturitní zkoušce

V průběhu posledního ročníku střední školy nebo gymnázia je vhodné zvolit přípravu ke školní maturitní zkoušce z matematiky formou opakování s lektorem. Většinou studenti na své škole obdrží seznam zkoušených okruhů, v lepším případě i zadání jednotlivých příkladů, které se mohou u maturitní zkoušky objevit. Pak jsou lekce naplánovány tak, aby se zhruba každý týden probralo jedno téma ze seznamu. Během video lekce proběhne úvodní výklad k danému okruhu, a pak následuje praktické procvičování příkladů, buďto ze studentova seznamu, anebo dle uvážení lektora. Při výpočtech je student aktivně zapojován, v případě potřeby na konci lekce dostane domácí úkol, kde si procvičí své znalosti a odhalí nejasnosti, na které se může na příští lekci zeptat.

Doučování matematiky ke státní maturitní zkoušce

Během přípravy ke státní maturitní zkoušce z matematiky má student na výběr ze dvou možností.

První možností je absolvovat přípravu v rámci Přípravného kurzu k maturitě, kde je kurz tvořen 25 lekcemi, během kterých jsou probírána témata dle harmonogramu, k nimž jsou připraveny typové příklady. Kurz je individuální, tedy pro jednoho posluchače, nikoliv pro skupinu. Díky tomu se student může do lekce aktivně zapojit a klást v případě nejasností vlastní otázky.

Druhou možností přípravy je domluvit si individuální doučování, kde na základě preferencí studenta je možné některé tématické okruhy vynechat a naopak zaměřit se do hloubky na nedostatky a procvičovat pouze nutná témata.

Je tedy zcela na Vás, zda byste rádi pro jistotu prošli všechna maturitní témata v rámci našeho kurzu anebo dáte přednost intenzivní přípravě jen některých matematických okruhů.

Doučování matematiky k reparátu nebo doklasifikaci

V rámci jednotlivých ročníků středoškolského vzdělávání se bohužel občas přihodí, že je student z nějakého důvodu neklasifikován nebo naopak klasifikován nedostatečně a potřebuje konzultace jako přípravu na letní doklasifikaci nebo letní reparát z matematiky. Termíny těchto zkoušek většinou probíhají v posledním srpnovém týdnu, a tak má lektor se studentem k přípravě k dispozici celé letní prázdniny. Frekvenci lekcí je dobré volit na základě požadavků ke konkrétní zkoušce; někdy student musí prokázat znalosti za obě pololetí školního roku, někdy pouze za druhé pololetí.

Opakování k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy

Až po maturitních zkouškách se někteří studenti poohlížejí po intenzivní přípravě na přijímací řízení na vysoké školy. Jelikož má každá vysoká škola svoje vlastní specifické požadavky, je dobré lekce přizpůsobit “na míru” konkrétní vysoké škole. Na základě vzorového testu, který bývá na webu vysoké školy zveřejněn, doučování matematiky probíhá. Kombinuje se potřeba procvičit požadované typy příkladů s případnými studentovými matematickými nedostatky.

Příprava na SCIO testy z matematiky

Pokud se student bojí, že by z nějakého důvodu neobstál při přijímacím řízení na VŠ, např. z důvodu trémy při testu, jelikož zde bývá jen jeden pokus na napsání testu nebo prostě ví, že mu termín přijímacího řízení na dané škole nebude vyhovovat, je pak vhodnější volit SCIO testy, jejichž velká výhoda je v tom, že během školního roku máte až 6 pokusů na jeho vykonání, posuzuje se jen váš nejlepší výsledek, který pak můžete odeslat na více vysokých škol současně, takže nemusíte na jednotlivá přijímací řízení na každou školu zvlášť.

Pravdou ale je, že SCIO testy z matematiky jsou na rozdíl od státní maturity z matematiky o něco těžší a ne každý je napoprvé zvládne. Pak je možné domluvit individuální přípravu zaměřenou typově právě na tento druh testů.

Doučování matematiky pro VŠ

Doučování matematiky pro VŠ je určeno všem, co potřebují rychle a efektivně vysvětlit či zopakovat základy diferenciálního počtu (limity, derivace, integrály), vektorovou algebru, diferenciální rovnice, optimalizační úlohy a další celky, jež jsou předmětem zkoušky z matematiky v rámci bakalářského nebo inženýrského studia.

Okrajově jsou lekce matematiky vhodné pro VŠ posluchače, kteří si chtějí narychlo zopakovat základy středoškolské matematiky, ale nechtějí zbytečně trávit čas hledáním příkladů a svých starých poznámek a raději zvolí komplexní přehled pod profesionálním dohledem.

Lekce navštěvují studenti různých univerzit jako je ČVUT, ČZU, VŠE, VŠEM, VŠCHT, VUT a další. Díky konzultacím po Skype nejsou sezení lokalizována a lze se k nim připojit odkudkoliv, kde je dostatečně silné připojení k internetu.

Souhrnné opakování středoškolské látky z matematiky

Při nástupu na vysokou školu nemají někteří studenti zcela zažitou středoškolskou matematiku, což je mnohdy v prvním semestru stojí nezvládnutí zkoušky z matematiky. Ono se řekne, na vysoké škole se počítá především lineární algebra a diferenciální počet, ale bohužel ani jedno nelze počítat bez elementárních znalostí např. zlomků a operacích s nimi. Většinou na začátku semestru není žádný prostor pro opakování a středoškolská látka se považuje za jaksi jasnou a bez problému aplikovatelnou.

Studentům, kteří si nejsou úplně jisti právě svými matematickými znalostmi po ukončení střední školy, je určeno individuální doučování matematiky zaměřené na jejich matematické nedostatky, které společně s lektorkou doplní formou aktivní konzultace během jednotlivých video lekcí.

Doučování matematiky k repetitoriu na vysokých školách

Na některých vysokoškolských programech je před konáním samotné zkoušky z matematiky vyžadováno zvládnutí matematického repetitoria, tedy prokázání komplexních znalostí z matematiky střední školy. Paradoxní je, že samotné repetitorium bývá pro vysokoškolské posluchače těžší než pozdější zkouška z matematiky.

Pokud i vy potřebujete oprášit své znalosti, nebojte se vše zopakovat s lektorkou, která vám při doučování matematiky poradí spoustu “matematických vychytávek”, jež vám později pomohou i při regulérní zkoušce z matematiky.

Příprava k zápočtovým testům z matematiky

Během semestrů jsou po posluchačích většinou požadovány průběžné zápočtové testy z matematiky, kterými je nutné úspěšně projít pro následné připuštění k samotné zkoušce. Na některých vysokých školách se píše jen jeden zápočtový test z matematiky v samotném závěru semestru, někde je testů více. Je velice důležité “pohlídat si” potřebný počet bodů, aby jste byli ke zkoušce vůbec připuštěni.

Při přípravě k zápočtovým testům z matematiky je možné absolvovat jednotlivá vysokoškolská témata nebo jen některá z nich. Příprava je naprosto individuální, a tak lze z jednotlivých tématických okruhů i přeskakovat a řešit aktuálně potřebné. Lekce lze pojmout formou konzultace, výkladu nebo lze aktivně počítat předložené příklady.

Příprava k závěrečným zkouškovým testům z matematiky

Jakmile vysokoškolský posluchač potřebuje individuální doučování z matematiky jako přípravu na zkouškový test, má v zásadě dvě možnosti. Buďto se rozhodne pro každotýdenní lekce během celého semestru, kde bude mít jistotu, že se veškerou problematiku stihnul naučit i procvičit nebo si může zvolit intenzivní přípravu v rozpětí několika dnů až týdnů před konáním zkoušky. Pak jsou jednotlivé lekce plánovány dle aktuálních časových možností obou stran, doporučená frekvence je několikrát týdně a minimálně v délce 90 min. Avšak konečné naplánování lekcí záleží na možnostech studenta.

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám na inženýrské studium

Na některých navazujících inženýrských programech je požadováno úspěšné absolvování přijímacího řízení. Pokud se toto týká i vás, je možné v rámci online konzultací z matematiky s lektorkou projít jednotlivé celky z matematiky a doplnit případné nedostatky. Lekcí lze naplánovat více v delším časovém horizontu anebo můžete dát přednost delším blokům během krátké doby.

Ostatní výuka matematiky

Pokud patříte mezi zvídavé hlavy a rádi se vzděláváte i nad školní rámec, jsou zájmové lekce z matematiky určeny právě Vám. Ať už Vás zajímá z matematiky cokoliv, zeptejte se během vaší individuální on-line lekce po Skype.

Zájmové lekce z matematiky

Přestože matematika nepatří k nejoblíbenějším předmětům, jedná se o vědu velice zajímavou, která bezpochyby přesahuje učivo školních lavic. Ač skrytě, je matematika všude kolem nás. Nebyla by škoda zabouchnout za matematikou dveře společně s posledním školním dnem? Při zájmových výuce matematiky lze zabrousit kamkoliv do historie matematiky, do její současnosti, podívat se na zajímavé konstanty, objevení Ludolfova čísla, zlatý řez, Fibonacciho posloupnost, teorii her, fraktály, aktivně počítat zapeklité příklady různých úrovní… Co myslíte, byla matematika vynalezená nebo objevená?

Tématické lekce z matematiky

S ohledem na různé pracovní pozice je někdy nezbytné doplnit nebo oprášit vědomosti i z matematiky. Jestliže je toto i Váš případ, nebojte se, spolu zvládneme potřebný tématický celek zopakovat s důrazem na vaši pracovní specializaci. K opakování z matematiky se uchylují např. budoucí pedagogové, kteří si potřebují své znalosti upevnit, stavební inženýři k zopakování diferenciálního počtu nebo dospělí, které zajímá některá konkrétní kapitola z matematiky.

Zásady zpracování osobních údajů

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×