Flag cz Flag en

… profesionální doučování na míru

tel.: +420 722 78 60 68
e-mail:
Mobile menu

Doučování angličtiny a výuka angličtiny

Doučování angličtiny je určeno pro studenty základních, středních nebo vysokých škol, kteří v rámci nastavené výuky potřebují pomoci s pochopením nějakého gramatického celku, s procvičováním anglické konverzace, s porozuměním a prací s anglickým textem či s poslechem.

Doučování angličtiny pro studenty

Doučování angličtiny pro všechny žáky a studenty, kterým zcela nesedl školní výklad, přesto by se rádi anglicky naučili. Nejenže vás lektorka připraví na školní testy, ale veškerou gramatiku, reálie a další s vámi znovu projde a vysvětlí.

Maturita z angličtiny

Chystáte se na maturitní zkoušku z anglického jazyka a nejste si vším zcela jistí? Během individuálních konzultací z angličtiny Vás lektorka připraví na všechny její části (poslechy, psaní esejí, práce s textem, gramatika, reálie, popis obrázků a konverzace).

Výuka angličtiny v zaměstnání

Díky on-line výuce angličtiny se můžete anglicky naučit i při zaměstnání nebo rovnou ve Vaší kanceláři. Chcete projít gramatiku, zlepšovat svou úroveň komunikace nebo pracovat s texty či poslechy? Pak si stačí domluvit termín lekce, připojit se a hodina může začít!

Doučování angličtiny

Pravidelné doučování angličtiny

Doučování angličtiny může sloužit k průběžnému pravidelnému opakování školní látky v průběhu celého školního roku či semestru anebo lze volit podpůrné hodiny jen jako přípravu na nadcházející test, kdy se počet lekcí volí podle rozsahu testu.

Právě proto, že doučování angličtiny představuje podporu školní výuky, je možné v průběhu lekcí pracovat se školními učebnicemi a pracovními listy, jejichž obsah je pro studenta klíčový, důraz je kladen na pochopení předložené gramatiky a její zvládnutí. V první řadě jsou tedy hodiny zaměřeny na úspěšné zvládnutí školních testů a dalších požadavků jako je psaní esejí nebo memorování reálií anglicky mluvících zemí.

Jakmile student vše bez problémů ovládá, zbytek sezení může být věnován volné anglické konverzaci nebo konverzaci v angličtině na základě článku či jiného zájmového textu. Další důležitou součástí porozumění jazyka je práce s anglickým textem a i poslechy. Zpočátku lze využívat výukové poslechy od rodilých mluvčích a postupně se dopracovat až k poslechu písní, filmů nebo jiných audio nahrávek.

Příprava k maturitě z angličtiny

Hodiny jsou vhodné i pro studenty závěrečných ročníků středních škol jako příprava k maturitě z angličtiny, jak ke školní části tak i k části státní. V případě přípravy na školní maturitu z angličtiny, na základě individuální potřeby každého studenta, proběhne opakování potřebné gramatiky, opakování maturitních otázek a jejich případné doplnění a cvičné psaní esejí. Pro studenty volící státní maturitu z angličtiny je naprosto klíčový poslech anglických nahrávek a práce s textem, např. vyhodnocení obsahu článku, schopnost odpovědět na otázky týkající se poslechnuté nahrávky či předloženého textu.

Doučování angličtiny pro posluchače vysokých škol

V rámci vysokoškolského studia, obvykle v průběhu bakalářských programů, je většina posluchačů vysokých škol konfrontována s potřebou vykonat zkoušku z anglického jazyka na vyšší nebo odborné úrovni. Ne všichni jsou na tuto zkoušku ze svých středoškolských studií vybaveni, protože např. studovali jiný jazyk nebo byli profilováni na jiné předměty.

Během lekcí je možné provést kompletní přehled anglické gramatiky včetně uvedených příkladů použití, projít konverzační okruhy a další dle konkrétních požadavků ke zkoušce.

Průběh on-line doučování angličtiny

Doučování angličtiny probíhá formou on-line konzultace, při které je student maximálně zapojen do průběhu hodiny. Všechny lekce jsou individuální, a tak je každému studentovi věnována maximální pozornost, kdy není odkázán na tempo skupiny jako v klasických kurzech, ale tempo doučování angličtiny si volí zcela sám. Pokud je nějaký gramatický jev jasný, není nutné ho dále procvičovat a další program lekce se odvíjí od studentových potřeb a preferencí.

Při video lekcích po Skypu jsou studentovi sdíleny veškeré učební podklady a lektorovy poznámky, které si v případě nutnosti může kopírovat a používat k pozdějšímu samostudiu.

Během hodin doučování je kladen důraz na doplnění znalostních mezer, procvičování gramatických jevů a hlavně běžná konverzace, která je pro některé studenty obtížná, protože ji neradi trénují ve škole před ostatními spolužáky. Při sezeních se tohoto nikdo nemusí obávat, hodiny jsou zcela soukromé a vhodné právě k procvičování toho, co je třeba.

Výuka angličtiny

Pro všechny, kteří by si rádi zlepšili své znalosti z anglického jazyka, mimo školní vzdělávací systém, formou online individuálních lekcí s lektorem, je v nabídce výuka angličtiny po Skype.

Angličtina pro falešné začátečníky

Patříte mezi “věčné” začátečníky a už byste se chtěli posunout někam dál? Pojďme to zkusit spolu! V průběhu on-line lekcí angličtiny, která probíhá formou konverzace, vždy jeden lektor na jednoho studenta, se nemusíte bát na cokoliv zeptat, tempo výuky bude vždy maximálně přizpůsobeno vašim potřebám a požadavkům. Jestliže i Vy patříte k lidem, kteří se stydí před ostatními hovořit anglicky a rádi byste to změnili, nebojte se, při konverzaci vás uslyší jen lektor, který vám nenásilnou formou předá tipy na vybroušení vašeho projevu.

Lekce pro pokročilé

Výuka angličtiny není určena jen začátečníkům, ale i pokročilým studentům, kteří si chtějí udržet, anebo zlepšit, svou úroveň angličtiny. Jakmile se dostanete mimo školní osnovy a nemusíte plnit úkoly a nesmyslné testy, je spousta možností, jak svou úroveň rozvíjet. Záleží na Vás, jakou formu výuky budete preferovat.

Výuka angličtiny s učebnicí

Dle zkušeností se najdou tací, kteří se nadále rádi drží nějaké učebnice a chtějí postupovat podle jednotlivých lekcí. Pokud máte nějakou svou oblíbenou studijní literaturu, je možné se jí během konzultací věnovat a případně doplňovat dalšími zdroji. Velmi oblíbená je průřezová učebnice gramatiky, jež má tři díly, všechny jsou věnovány zhruba stejným gramatickým jevům, ale na odlišných úrovních (Essential Grammar in Use - červená, English Grammar in Use - modrá a Advanced Grammar in Use - zelená).

Výuka angličtiny bez učebnic

Pokud naopak patříte mezi studenty, kteří jsou rádi, že již nemusí pracovat s učebnicí, ale raději se každou lekci budou věnovat jiné aktivitě, jsou lekce určeny i Vám. Dospělí studenti mívají v oblibě práci s anglickým článkem na nějaké zajímavé či aktuální téma, při čemž si nenásilnou formou rozšiřují svou slovní zásobu a zároveň se něco dozví, ať už ze svého oboru nebo naopak o něčem, co je pro ně nové. Po rozboru textu následuje konverzace na dané téma a v případě zájmu si může student zkusit napsat esej, aby si zautomatizoval slovosled anglické věty a spelling. Dalšími možnostmi jsou např. výuková nebo originální videa, čtení originálních článků či zpráv, simultánní čtení anglické knihy, rozbor anglické písně nebo filmu, aktivní konverzace a spousta dalších činností.

Příprava na certifikát z angličtiny

Nemalou skupinu tvoří studenti, kteří individuální doučování angličtiny po Skypu využívají k přípravě na zvolený certifikát a raději si vše zopakují sami s lektorem než na hromadném kurzu, kde obvykle není moc velký prostor pro konkrétní dotazy studentů. Jestliže máte v plánu přípravu na certifikát z angličtiny, jako je FCE nebo TOEFL, jste na správném místě. Během konzultací je kladen důraz na jednotlivé okruhy zkoušky, v závislosti na druhu certifikátu je probírána gramatika, transformace slovních druhů, popis obrázků, konverzace, vlastní krátká prezentace, rozšiřování slovní zásoby, poslechy a další. Pracuje se se studijními podklady určenými pro přípravu na certifikát.

Úrovně doučování anglického jazyka

V rámci doučování angličtiny probíhají lekce na úrovních A0 - C2, pro větší představu, co jednotlivé úrovně znamenají je uvedena jejich stručná charakteristika. Uvedené označení není zcela jednoznačné a pevně dané, v různých zdrojích se mohou pojmenování lišit. Jednotlivé úrovně bývají uvedeny na přebalu studijní literatury jako jsou školní učebnice či skripta.

Charakteristika jednotlivých levelů A0 - C2

Level A0 - úplný začátečník / Beginner, tato úroveň označuje studenty, kteří se s anglickým jazykem setkávají úplně poprvé a angličtinu nikdy předtím nestudovali. Začít s novým jazykem od úplného začátku je pro studenta vždy náročné, lekce mu mohou sloužit jako podpora ke školní výuce nebo jako konzultace, při kterých se nemusí bát na nic zeptat.

Level A1 - začátečník / Elementary je úroveň studentů, kteří se už s jazykem někdy setkali a jsou schopni angličtinu na pasivní bázi použít. Ve studentských učebnicích se pracuje se základními slovíčky a frázemi. Začátky jsou u každého jazyka důležité, a proto se při lekcích angličtiny dbá na správné základy jako je slovosled anglické věty, správné psaní slovíček a v neposlední řadě i výslovnost.

Level A2 - mírně pokročilý / Pre-Intermediate označuje stav, kdy student rozumí nejběžnější komunikaci, má základní slovní zásobu v obecných oblastech jako je škola, nakupování, rodina, rodné město, avšak konverzace s rodilým mluvčím je pro něj složitá a zatím mnoho nerozumí ani originálním anglickým filmům či písním. Se studenty na této úrovni je již možné prohloubení základní anglické gramatiky a překlad zjednodušených anglických textů nebo videí. Na této úrovni je možné získat KET Certificate.

Level B1 - středně pokročilý / Intermediate, student na této úrovni zvládne běžnou každodenní komunikaci, dokáže si vyřídit základní nutnosti typu cestování, škola nebo zaměstnání, rozumí významu filmů, reklam, písní, dokáže napsat delší esej. Pro tyto studenty je možné lekce zaměřit na rozvoj jejich komunikačních schopností, prohloubení slovní zásoby (frázová slovesa, slang, ideomy) a dle potřeby cvičit pokročilou gramatiku. Státní maturitní zkouška z angličtiny je zhruba nastavena na tomto stupni. Úrovni dále odpovídá certifikát PET nebo nižší hodnocení pro TOEFL.

Level B2 - pokročilý / Upper-Intermediate označuje stav, kdy posluchač bez problému rozumí jakémukoliv spisovnému mluvenému nebo psanému projevu. Nemá problém vést rozhovor s rodilými mluvčími nebo se aktivně zúčastnit diskuze a je schopen psát eseje různých stylů a témat. Tímto levelem obvykle končí středoškolské učebnice, přičemž ne vždy je probraná až do konce. Maturitní zkouška z angličtiny ve školní verzi bývá na této úrovni a odpovídá certifikátu FCE nebo středně pokročilý TOEFL. Studentům této úrovně se lekce angličtiny přizpůsobují na míru, přesně podle jejich potřeb, podle oblastí, které by si rádi procvičili a ve kterých by se rádi zlepšili.

Level C1 - velmi pokročilý / Advanced se už většinou v rámci středních škol vůbec nevyučuje, někteří studenti se s ním setkají okrajově na vysoké škole nebo v nějakých jazykových kurzech. Při této úrovni se student dokáže květnatě a věcně vyjádřit i k odborným tématům a prezentovat vlastní názor, který si je schopen obhájit. Originálně anglicky mluvené nahrávky nebo články bez problému pochopí a je schopen jejich analýzy. Při tomto stupni vzdělání je možné absolvovat certifikáty typu CAE nebo pokročilý TOEFL.

Level C2 - expert / Proficient, není žádný viditelný rozdíl mezi rodilým mluvčím a studentem na této úrovni. Odpovídá např. certifikátu CPE (nedoučuje se).

Zásady zpracování osobních údajů

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×