Flag cz Flag en

… profesionální doučování na míru

tel.: +420 722 78 60 68
e-mail:
Mobile menu

Ceník doučování

V nabídce individuálního doučování po Skype naleznete lekce matematiky, angličtiny a matematiky v angličtině na různých úrovních. Každá úroveň vyžaduje jinou specializaci lektora, a proto jsou jednotlivé konzultace cenově odstupňovány, konkrétní cenu Vámi vybrané lekce naleznete v následujícím ceníku, kde cena odráží specializaci a délku sezení.

Standardní čas doučování

Doučování probíhá v pracovní dny v čase 11:00 - 19:00 (běžná cena lekcí).

Rozšířený čas doučování

Mimo běžný čas doučování je možné domluvit lekce večer, jejichž začátek je v čase 19:00 - 21:00 (dle ceníku zvolené lekce o víkendech).

Ceník doučování matematiky ZŠ a SŠ

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min450 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min500 Kč

Ceník doučování matematiky VŠ

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min500 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min600 Kč

Ceník doučování / výuky angličtiny

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min450 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min500 Kč

Ceník doučování matematiky v angličtině - MYP

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min500 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min600 Kč

Ceník lekcí matematiky v angličtině - příprava na IGCSE & GED

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min550 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min650 Kč

Ceník lekcí matematiky v angličtině - příprava na IB SL

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min600 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min700 Kč

Ceník lekcí matematiky v angličtině - příprava na IB HL

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min650 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min750 Kč

Ceník lekcí matematiky v angličtině - univerzity

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min700 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min800 Kč

Ceník lekcí matematiky v angličtině - příprava na EPSO

1 lekcecena
všední dny
cena
víkendy
45 min700 Kč+50% z ceny zvolené lekce ve všední dny
60 min800 Kč

Termín první lekce

Jakmile si student udělá představu, jaký předmět a v jaké délce by rád v rámci video konzultací absolvoval, je třeba pomocí kontaktního formuláře nebo přímo telefonicky, domluvit s lektorkou konkrétní termín první lekce. Je možné domluvit jen jednu hodinu a až poté se rozhodnout, jak pokračovat dále nebo je možné ihned domluvit pravidelný termín více lekcí.

Faktura a termín úhrady

Na základě toho je studentovi / zákonnému zástupci vystavena faktura, kterou je bezpodmínečně nutné uhradit bankovním převodem předem před domluveným termínem lekce, a to vždy tak, aby byla platba bezpečně přijata ještě před jejím konáním. V případě, že platba nebude přijata včas, je lekce považována za stornovanou a je ji třeba uhradit v plné výši.

Skype připojení

Před první lekcí si je třeba zřídit Skype účet, anebo je možné Skype používat on-line bez registrace. Ke každé lekci je se student povinen připojit do 15 min od sjednaného začátku lekce, pokud tak neučiní, je lekce považována za stornovanou a je ji třeba uhradit v plné výši.

Stornování lekcí

Oproti skupinovým kurzům mají individuální konzultace výhodu v tom, že pokud zjistíte, že Vám již domluvený termín z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné ho jednorázově nebo natrvalo změnit, a to bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiníte nejpozději 24 hod předem před sjednaným termínem. V opačném případě (zrušení lekce později než 24 hod předem) je lekce automaticky považována za stornovanou (bez ohledu na důvod) a je nutné ji uhradit v plné výši.

Zrušit lekci je oprávněn student starší 18-ti let nebo zákonný zástupce u mladších studentů. Omluva studenta mladšího 18-ti let je považována za neplatnou. Stornování domluveného termínu je možné pouze e-mailem na nebo telefonicky na +420 722 78 60 68 (pouze telefonním hovorem, nikoliv sms nebo jiným způsobem).

Kreditní systém

Všechny lekce jsou hrazeny předem převodem na bankovní účet v CZK oproti vystavené faktuře v domluvené výši. Touto platbou vzniká každému studentovi “kredit” na smluvený počet lekcí. Jakmile se kredit vyčerpá, po domluvě, je zaslána nová faktura na další období.

Stornování poplatků za zrušené / neabsolvované lekce obvykle probíhá formou stržení dané lekce z tohoto kreditu.

Platnost kreditu

Zaslaný kredit má platnost vždy v daném školním roce, tzn. od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku. Fakturace kreditu je vždy před koncem školního roku plánována tak, aby byl beze zbytku vyčerpán a student o žádné lekce nepřišel. Nevyčerpaný kredit se do nového školního roku nepřevádí a ani se v žádném případě nevrací.

Zrušení termínu ze strany lektora

Lektorka má stejně jako Vy právo zrušit domluvený termín lekce nejpozději 24 hod před jejím začátkem. Děje se tak velice výjimečně, pokud přeci jenom, je zde maximální snaha studentovi nabídnout náhradní termín v daném kalendářním týdnu nebo co nejdříve v týdnu následujícím.

V případě, že lektorka zruší termín lekce později než 24 hod předem, lekce se neuskuteční a student automaticky získává následující domluvenou lekci zdarma. (Zrušená lekce a lekce následující není strhávána ze zaslaného kreditu.)

Zásady zpracování osobních údajů

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×